Komplexné služby v oblasti vykurovania, chladenia, stropného chladenia, plynoinštalácie, zdravotechniky, vzduchotechniky je ponuka spoločnosti STAVTECHNOLOGY pre Vás

Spoločnosť STAVTECHNOLOGY spol. s. r. o. bola založená v roku 2008 s činnosťou zameranou na komplexné technické zabezpečenie budov na celom území Slovenska a v zahraničí.

Spoločnosť má stabilnú pozíciu na Slovenskom stavebnom trhu, ktorú si naďalej upevňujeme kvalitne odvedenou prácou a ústretovým prístupom k zákazníkom.

Jadrom nášho úspechu sú skúsenosti vedenia a zamestnancov spoločnosti, ktorých bohaté skúsenosti v danej činnosti sú od roku 1990, tiež vysoká technická profesionalita, schopnosť realizovať požiadavky zákazníkov v dohodnutých termínoch a vysokej kvalite.

Predmetom činnosti našej spoločnosti sú komplexné služby v oblasti vykurovania, chladenia, stropného chladenia, plynoinštalácie, zdravotechniky, vzduchotechniky vrátane merania a regulácie v obytných, priemyselných, obchodných, zdravotníckych zariadeniach a v rodinných. Pri realizácii používame moderné technológie, pružne reagujeme a prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám stavebného trhu.

Máme pre Vás efektívne spôsoby využívania alternatívnych zdrojov energií

Sme pre Vás moderným partnerom podporujúcim využitie všetkých dostupných alternatívnych zdrojov energie.

Energiu zo slnka využívajú slnečné kolektory, ktoré sú vhodné nielen na ohrev pitnej vody, ale aj na ohrev vykurovacej vody.

Obnoviteľné energie z okolitého prostredia využívajú tepelné čerpadlá, či už sa jedná o teplo zo zeme, spodnej vody alebo vzduchu. Akumulované slnečné teplo sa premieňa pomocou elektrickej energie na vykurovacie teplo.

Ponúkame kvalitné služby, poradenstvo, projektovanie, technické návrhy, dodávky, montáž, servis

Okrem služieb zameraných na technické poradenstvo, projektovanie, technické návrhy, dodávky, montáže a uvedenia do prevádzky poskytujeme aj záručný a pozáručný servis.
V Bratislave a okolí poskytneme non-stop servisnú službu so zásahom do 2 hodín v profesiách vykurovanie, chladenie, plyn, ZTI a elektroinštalácie.

Ochránime Váš dom pred zimou od podlahy až po strechu s technológiou VIESSMANN!

Máte dôvod prečo si nás vybrať. Ochránime Váš dom pred zimou od podlahy až po strechu s technológiou VIESSMANN! Máme pre Vás výhodné balíky celého vykurovania od renomovaného výrobcu vykurovacej techniky VIESSMANN – od podlahového vykurovania, vykurovacie telesá, kondenzačné kotle, tepelné čerpadlá až po solárne systémy  s príslušenstvom (armatúry, potrubia, čerpadlá...).
Stačí ak nám napíšete Vaše požiadavky a my urobíme všetko preto aby sme  naplnili Vaše očakávania ekologického a ekonomického vykurovania (chladenia). Kontakt: dendisova[at]stavtechnology.sk.

5 ročná záruka na kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá do 35 kW v spojení s komplexnými službami

Predajom modernej a efektívnej vykurovacej techniky značky Viessmann naším obchodným partnerom sa starostlivosť o našich obchodných partnerov a ich zákazníkov pre nás nekonči.

S cieľom reagovať na požiadavky trhu, neustále zlepšovať kvalitu a dostupnosť našich služieb, uvádzame s platnosťou od 20. februára 2012 na slovenský trh mimoriadnu ponuku služieb „všetko v jednom“ – rozšírenú komplexnú 5-ročnú záruku na kondenzačné kotly Vitodens, Vitocrossal a tepelné čerpadlá Vitocal do 35 kW.

Výhody na prvý pohľad:

  • komplexná 5-ročná záruka,
  • vyúčtovanie jedným fixným ročným paušálom,
  • pripomenutie a dohodnutie termínu ročného servisu,
  • organizácia a vykonanie ročného servisu,
  • telefonická kontrola spokojnosti s vykonaním ročného servisu,
  • bezplatné odstraňovanie záručných závad,
  • spoplatnené odstraňovanie závad nespadajúcich pod záruku,
  • hotline s havarijnou službou pre havárie (studené zariadenia) v hlavnej vykurovacej sezóne.

Ako postupovať, v prípade Vášho záujmu o predĺženie záruky na 5 rokov zo strany Vášho obchodného partnera a získanie balíku služieb zahŕňajúceho pravidelné prehliadky vrátane prehliadky, t.j. servisu a vyčistenia zakúpeného zariadenia, práce servisného technika, kilometrovného, spotrebného materiálu ako aj oslovovania a pripomínania potreby realizácie pravidelnej prehliadky, t.j. servisu počas celej doby trvania predĺženej záruky zo strany Vášho obchodného partnera?

Celé je to veľmi jednoduché:

1. Do 3 mesiacov od zakúpenia sa môžete rozhodnúť a podpísať servisnú zmluvu, priloženú v záručnom liste, v ktorej je  potrebné vyplniť:

a) Vaše iniciály a kontaktné údaje,

b) kontaktné údaje servisného technika realizujúceho uvedenie zariadenia do prevádzky,

c) výrobné číslo zariadenia a umiestnenie zariadenia,

d) uvedenie miesta a dátumu podpisu servisnej zmluvy (na oboch rovnopisoch),

e) podpis servisnej zmluvy (na oboch rovnopisoch).

2. Kompletnú zložku so servisnou zmluvou, t.j. originál aj kópiu vložte po vyplnení podľa bodu 1 do priloženej obálky a zašlite poštou na adresu spoločnosti Viessmann, s.r.o., a to Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava.

3. Po obdržaní Vašej servisnej zmluvy túto podpíšeme, priradíme jej evidenčné číslo a zaevidujeme ju v našom systéme. Originál zmluvy Vám zašleme naspäť. Zároveň dodržujte pokyny uvedené v záručnom liste Vášho obchodného partnera za účelom splnenia všetkých podmienok predĺženia záruky.

4. Následne Vám bude podľa dátumu zakúpenia Vášho zariadenia zaslaná faktúra s ročným paušálom uvedeným v servisnej zmluve za služby poskytované na základe servisnej zmluvy a to:

– pri zariadení uvedenom do prevádzky od 1. januára do 30. júna bude paušál splatný k 31. januáru aktuálneho roku, najskôr však k 31. januáru nasledujúcemu po uvedení zariadenia do prevádzky,

– pri zariadení uvedenom do prevádzky od 1. júla do 31. decembra bude paušál splatný k 30. aprílu aktuálneho roku.


5. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte v pracovné dni v čase od 08.00 do 16.30 na telefónnom čísle (02) 32 23 01 00.

ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001